Polityka Cookies

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

 1. Niniejsza polityka plików „cookies” znajduje zastosowanie do strony internetowej, której operatorem jest spółka Rentools sp. z o. o. („Platforma”) z siedzibą w Rumi, przy ul. Dolna 3B, dla której Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy prowadzi rejestr pod numerem KRS: 0000950859, NIP: 5882477208, adres e-mail: team@rentools.pl.
 2. Niniejsza polityka powstała w celu poszanowania i zagwarantowania prywatności użytkowników Platformy. Rentools sp. z o. o. dba o ochronę danych osobowych Użytkowników oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie.
 3. Niniejsza polityka została opracowana w oparciu o:
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  • Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
  • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Niniejsza polityka obowiązuje od dnia 03/02/2022.

II. PLIKI COOKIES

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (takich jak komputer, telefon lub tablet), przesyłane przez strony internetowe. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, umożliwiają wyświetlenie strony internetowej w języku użytkownika „zapamiętanym” przez te pliki, a także wykorzystanie innych ustawień strony internetowej wybranych przez użytkownika. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

III. ZASTOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

 1. Pliki „cookies” używane są:
  • w celu zapewnienia właściwego działania Platformy;
  • w celu zwiększenia szybkości i bezpieczeństwa Platformy;
  • w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji i urządzenia użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pliki te umożliwiają bowiem zapisanie wyborów użytkownika co do języka, przeglądarki, ustawień wybranych elementów strony internetowej czy rezygnacji z profilowanych reklam, a także zapisanie informacji o lokalizacji użytkownika;
  • do ułatwienia logowania się do konta użytkownika, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz umożliwiania przechodzenia między podstronami na stronach internetowych bez konieczności ponownego logowania się na każdej podstronie;
  • zabezpieczenia stron internetowych, np. uniemożliwienia dostępu osobom nieuprawnionym;
  • w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika;
  • w celu zapewnienia dopracowania i sprawnego działania stron internetowych, w tym badania wydajności stron internetowych;
  • do identyfikowania, które reklamy użytkownik wyświetlał, a także do wyświetlania reklam najtrafniej dopasowanych do aktywności użytkownika na stronach internetowych.
 2. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 3. Na Platformie wykorzystywane są następujące pliki „cookies”:
  • niezbędne – te pliki cookie są niezbędne dla funkcjonowania strony internetowej i nie mogą być wyłączone. Są one zazwyczaj ustawiane tylko w odpowiedzi na działania podejmowane przez użytkownika, które sprowadzają się do zapytania o usługi, takie jak ustawienie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Można ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o tych plikach cookie, ale niektóre części witryny nie będą wtedy działały. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych;
  • przechowywujące – pliki cookie, identyfikatory urządzeń lub inne informacje mogą być przechowywane na urządzeniu użytkownika lub udostępniane na nim w przedstawionych użytkownikowi celach;
  • reklamowe – w celu lepszej personalizacji reklam i treści można dodać więcej danych. Można mierzyć wydajność reklam i treści. Można uzyskać informacje na temat odbiorców, którzy widzieli reklamy i treści. Można wykorzystać dane do tworzenia lub ulepszenia wrażeń użytkownika, systemów i oprogramowania;
  • personalizujące – gromadzone informacje na temat użytkownika i jego zainteresowań, co pozwala na pokazywanie spersonalizowanych reklam, które są dla użytkownika istotne;
  • wydajnościowe – mające na celu pomiar wydajności i efektywności reklam lub treści, które użytkownik widzi lub na które reaguje, w oparciu o które można tworzyć badania rynku oraz ulepszać istniejące systemy i produkty;
  • własne – zamieszczane przez Platformę;
  • zewnętrzne – pochodzące z witryny zewnętrznej niż Platforma;
  • sesyjne – są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  • stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 4. Dopuszczalne wykorzystywanie plików „cookies” na Platformie:
  • użycie dokładnych danych geolokalizacyjnych – dane geolokalizacyjne użytkownika mogą być wykorzystywane na potrzeby realizacji jednego albo większej liczby celów. Oznacza to, że lokalizacja użytkownika może być dokładna do kilku metrów;
  • skanowanie charakterystyki urządzenia do celów identyfikacji – urządzenie użytkownika można zidentyfikować na podstawie skanu unikalnej kombinacji cech urządzenia;
  • zapewnienie bezpieczeństwa – dane użytkownika mogą być wykorzystywane do monitorowania i zapobiegania oszustwom oraz zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego działania systemów i procesów;
  • dostarczenie reklam lub treści – urządzenie użytkownika może odbierać i wysyłać informacje, które umożliwiają przeglądanie reklam i treści oraz reagowanie na nie;
  • dopasowanie i połączenie źródeł danych offline – dane ze źródeł danych offline mogą być łączone z aktywnością użytkownika online w ramach realizacji co najmniej jednego celu;
  • łączenie różnych urządzeń – różne urządzenia mogą być określane jako należące do użytkownika lub jego gospodarstwa domowego do realizacji co najmniej jednego celu;
  • odbieranie i wykorzystywanie automatycznie wysłanej charakterystyki urządzenia do identyfikacji – urządzenie może się odróżniać od innych urządzeń w oparciu o informacje, które automatycznie przesyła, takie jak adres IP lub typ przeglądarki.
 5. Platforma nie przekazuje danych użytkowników poza Europejski Obszar Gospodarczy.

IV. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES PRZEZ UŻYTKOWNIKA

 1. Podczas pierwszego logowania na Platformie na stronie internetowej wyświetli się informacja o plikach „cookies”. W tym momencie użytkownik Platformy ma możliwość akceptacji wszystkich plików „cookies” wyrażając zgodę na ich zastosowanie („Ustawienia plików „cookies”).
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych, tj. przeglądarka internetowa, co do zasady domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.

V. WYKORZYSTYWANIE FUNKCJI GOOGLE

„Google Remarketing”

Technologia ta pozwala użytkownikom, którzy już odwiedzili Platformę, korzystali z usług online spółki oraz wyrazili zainteresowanie ofertą spółki, ponownie otrzymać reklamy w witrynach partnerskich „Google”. Wyświetlanie reklamy umożliwiają pliki cookie. Pliki cookie pozwalają analizować zachowanie użytkowników podczas odwiedzania Witryny. Są one następnie wykorzystywane do dostarczania ukierunkowanych poleceń produktu i specjalnie dostosowanych reklam. Dane zbierane przez Google Ireland Ltd. (Ireland) oraz Google LLC (USA) („Google”) za pośrednictwem dostosowanych do potrzeb klienta reklam i danych osób trzecich (np. wieku, płci i zainteresowań) są rejestrowane przez „Google Analytics”.

W celu rezygnacji ze specjalnie dostosowanych reklam oraz zażądania, aby dane nie były zapisywane i wykorzystywane, pliki cookie używane w wyżej wymienionych celach można wyłączyć, zmieniając ustawienia reklamy „Google” na stronie https://adssettings.google.com. W przypadku usunięcia wszystkich plików cookie, „Google” może umieścić nowe pliki cookie do tych celów i może być konieczne zaktualizowanie ustawień dezaktywacji. Korzystanie z plików cookie przez osoby trzecie można również dezaktywować na stronie dezaktywacji „Network Advertising” po adresem http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

„Google Analytics”

Google Analytics wykorzystuje pliki cookie do analizowania sposobu wykorzystania strony internetowej przez użytkownika. Generowane przez pliki cookie informacje dotyczące sposobu korzystania z Witryny, zazwyczaj przekazywane i przechowywane są na serwerze Google w USA. Na Platformie mamy aktywowaną anonimowość IP, a w państwach członkowskich UE i innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które mają zawartą umowę, adres IP użytkownika „Google” skróci wcześniej.

Pełny adres IP jest przesyłany i przechowywany na serwerze „Google” w USA tylko w wyjątkowych okolicznościach. Google wykorzystuje te informacje w imieniu spółki w celu oceny korzystania z Platformy, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz w celu zapewnienia dodatkowo przez spółkę świadczonych usług związanych z korzystaniem z serwisu WWW i Internetu. W ramach działalności „Google Analytics” przekazywany adres IP przeglądarki nie jest powiązany z innymi posiadanymi przez „Google” danymi.

Można zapobiec zapisywaniu plików cookie na komputerze użytkownika, zmieniając ustawienia przeglądarki. W takim przypadku jednak niektóre funkcje Platformy mogą być ograniczone. Można również zapobiec zapisywaniu danych „Google”, utworzonych przez pliki cookie oraz w oparciu o sposób korzystania z Platformy (włącznie z adresem IP) i przetwarzać takie dane przez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. W przypadku odwiedzin Platformy za pomocą przeglądarki, która nie ma zainstalowanej takiej wtyczki, można wyłączyć zapisywanie danych „Google Analytics”, klikając tutaj. Spowoduje to rezygnację z plików cookie, która uniemożliwi dalsze przechwytywanie danych podczas odwiedzania Platformy. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że w przypadku usunięcia wszystkich plików cookie przeglądarki, plik rezygnacji z cookie również zostanie usunięty. Informacje na temat ochrony danych przez Google można wyświetlić klikając tutaj.

Używanie „Google Adsense”

„Google Adsense” wykorzystuje pliki cookie (pliki tekstowe) przechowywane na komputerze i pozwala analizować sposób korzystania z Platformy. „Google Adsense” wykorzystuje sygnalizatory sieciowe (ang. web beacons), małe niewidoczne elementy graficzne do zbierania informacji. Kolektory danych sieciowych umożliwiają przechwytywanie i zbieranie prostych działań, takich jak ruch na Platformie.

Informacje stworzone przez pliki cookie i / lub kolektory sieciowe, i związane z korzystaniem z Witryny (w tym adres IP) są przesyłane i przechowywane na serwerze „Google” w USA. Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z Platformy w kontekście wyświetlania reklam w celu utworzenia raportu osobie zarządzającej Platformą z aktywności internetowej i promocji, a także w celu świadczenia innych z Internetem związanych usług. Zgodnie z wymogami prawa lub jeśli osoby trzecie zarządzają tymi danymi w imieniu „Google”, Google może również udostępniać te informacje stronom trzecim. „Google” nigdy nie kojarzy adresu IP użytkownika z innymi przechowywanymi danymi.

W celu rezygnacji ze specjalnie dostosowanych reklam oraz zażądania, aby dane nie były zapisywane i wykorzystywane, pliki cookie używane w wyżej wymienionych celach można wyłączyć, zmieniając ustawienia reklamy „Google” na stronie https://adssettings.google.com. Należy zwrócić uwagę na to, że w przypadku usunięcia wszystkich plików cookie, „Google” może umieścić nowe pliki cookie do tych celów i może być konieczne zaktualizowanie ustawień dezaktywacji. Ponadto, korzystanie z plików cookie przez osoby trzecie można również dezaktywować na stronie dezaktywacji „Network Advertising” pod adresem http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.